Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw body en mindcoach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Het kan voorkomen dat in het dossier gegevens opgenomen worden die noodzakelijk zijn voor de sessies en die ik, na overleg met jou en met jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik vind uw privacy belangrijk, en draag zorg voor de gegevens die ik van jou heb. Dit betekent onder meer dat ik::

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als jouw body en mindcoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen indien u dit wenst en nodig acht, met jouw expliciete toestemming gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere coach. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de accountant de financiële administratie kan verzorgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar

Privacy op de nota

Op de rekening die van de sessies ontvangt staan de gegevens dit door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je jouw sessie kunt declareren. Deze gegevens sla ik ook op in je dossier;

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Polisnummer van je zorgverzekering
 • Datum van de sessie
 • Een korte omschrijving van de sessie zoals “psychosociale therapie overige”
 • De kosten van de sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daartoe kun je mij een verzoek sturen. Waar ik uiterlijk binnen twee weken op reageer.

"Geluk helpt soms, moed altijd"